Video

2007 Lund Mune Osae dori   

2007 Belgium Gasho Dori Kote Gaeshi   

Bushin no Kata   

Kayeshi waza